Usługi:


PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI:

 • Księgi rachunkowe
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
 • Ewidencja ryczałtu
 • Rejestry VAT
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Występowanie w postępowaniu w trakcie kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej

KADRY I PŁACE:

 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie deklaracji i raportów ZUS

USŁUGI DORADZTWA:

 • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej i rodzaju opodatkowania
 • Sporządzanie wniosków CEiDG oraz KRS
 • Doradztwo na każdym etapie prowadzenia działalności

POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ:

 • Sporządzanie wniosków o dotacje UE
 • Sporządzanie biznes planów

SPORZĄDZANIE ANALIZ FINANSOWYCH I PROGNOZ


PROJEKTY DORADCZE


ODBIÓR DOKUMENTÓW I KONSULTACJE BEZPOŚREDNIO U KLIENTA